Vælg en side

Det rette svar på konflikt, om den er inden i eller uden for os, er frigørelse

I Ching, 6 SUNG / Striden

  • Overgreb og undertrykkelse
  • Uoverensstemmelser og holdninger der ikke er ens med vores
  • Restriktioner, nedlukninger
  • Undtagelsestilstand
  • Fødevaremangel
  • Tvangstilstande

Al konflikt er, i sidste instans, en indre konflikt. Når du ser den begynde, er du forpligtet til ikke at forfølge den, da dette blot vil øge din egen ulykke. Kan du ikke af dig selv genvinde din sindsligevægt, søg da hjælp hos en retfærdig og upartisk person for at få vanskeligheden løst. Den eneste måde at leve konfliktløst på er urokkeligt at fastholde rette principper i alle henseender. Gennem balance, tålmodighed og hengivenhed over for indre sandhed hæver vi os over enhver udfordring.